021-66084759- 09377940495
تهران-خیابان آزادی-خیابان حبیب الله-ضلع شمالی میدان حسن حسینی-کوچه صفری-پلاک4
institut.prive_francais@yahoo.com

سطح متوسط

تقویت پایه زبان دانشجویان سال های اول فرانسه و دیگر زبانها
اموزش  دقیق و تمرینات  فراوان برای افعال کمکی Etre,Avoir برای قوی شدن پایه زبان

انواع افعال و طریقه صرف آنها با مثال و تمرینات کاربردی
تمرین مشق فرانسه در حد علاقه زبان آموز
آموزش ترجمه ی متن های ساده و جدید از روزنامه ها و مجلات فرانسوی
آموزش ترجمه داستان برای کودکان و نوجوانان و متن های ساده

آموزشگاه زبان فرانسه