021-66084759- 09377940495
تهران-خیابان آزادی-خیابان حبیب الله-ضلع شمالی میدان حسن حسینی-کوچه صفری-پلاک4
institut.prive_francais@yahoo.com

مقالات خانم جمشیدی

فهرست تعدادی از مقالات چاپ شده خانم جمشیدی در روزنامه ها مجلات

کتاب های بزرگسال
Les livres traduits pour les grands:
1- تاثیر نور در نقاشی از چهره ( مجموعه لئوناردو) – در دست چاپ
La lumière aux portraits
Collection Léonardo de vinciana
Editrice- avec la collaboration
(Le France Bourgeois)
2- ترجمه یک شماره کامل از مجله پیام یونسکو- کلآ 60 صفحه از فرانسه به فارسی
UNESCO, organisation des nations unies pour l’éducation, la science et la culture. Le nouveau courier Mai 2005- 60 pages
عنوان مجله : سیاره زمین را برای آینده متحد کنیم. دهه آموزش از نظر توسعه پایدار.
شماره ویژه تسونامی 2004-2005
Conjuguer la planet au future
Décennie pour l’éducation
En vue du dévelopement durable ( 2005_20014)
Dossier spécial Tsunami
3- نواوری آموزشی در مجموعه کره از مجموعه ی تجربیات و نوآوری ها در آموزش, مجموعه ی آسیا شماره 12 انتشارات یونسکو
4- نوآوری آموزشی در اندونزی از مجموعه ی تجربیات و نوآوری ها در آموزش, مجموعه ی آسیا شماره 13 انتشارات یونسکو


کتاب و مقاله برای کودکان
Livres et articles traduits et imprimés pour les enfants en Iran
1- ترجمه و چاپ کتاب ” بز آقای سگن” نوشته الفرد دوده- مرکز نشر صدا
La chèvre de M. Seguin
Alphones Daudet- les albumes du père caster- flamarione- Paris
2- ترجمه وچاپ کتاب 12 جلد کتاب از مجموعه بابالوها- مرکز نشر صدا- ژان لوک مورل- دانیال اورژوال
Les Babalous n. 12 volumes
خانم اسفنج Madame éponge_ آقای دستمال Monsieur torchon_ دوشیزه مسواک Mademoiselle brosse à dents_ آقای چوب پنبه Monsieur bouchon – آقای چاقو Monsieur couteau- آقای صابون Monsieur Savon – دوشیزه قاشق کوچولو Mademoiselle petite cuillère – آقای چتر Monsieur parapluie- آقای مداد Monsieur crayon – آقای سطل کوچولو Monsieur petit seau – دوشیزه چنگال Mademoiselle fourchette – خانم بشقاب Madame assiette
Jean-Luc Morelle Daniel orgevalle_ the early morning publishing company
3- ترجمه و چاپ کتاب ” اژدهایی که از دهانش یخ بیرون می آمد” انتشارات راستین 1386
Le dragon qui crachait des glaçons
Histoires pour les jeunes, Milan presse, 50 pages
4- ترجمه و چاپ کتاب “خانواده موشی” رومن سیمون- مرکز نشر صدا- آلبوم پرکاستر فلاماریون
La famille Ratatone_ Romain Simon père _ caster flamarion
5- ترجمه و چاپ کتاب “خرس ها و گوزن ها ” نویسنده : واسیلسا- تصویرگر: رومن سیمون- مرکز نشر صدا- آلبوم پرکاستر
Une histoire d’ors et d’élant_ Albumes_ père caster flamarion
6- ترجمه مقاله علمی ” چگونه فاصله ها را اندازه بگیریم” چاپ در مجله ی سلام بچه ها
7- ترجمه و چاپ کتاب ” دوستان جنگلی” نوشته پاسکال تولاد


کتاب و مقاله برای نوجوانان
Livres et articles pour les adolescences traduits et imprimés en Iran
1- یک روز باهم در کارگاه “پیکاسو” – مرکز نشر صدا
Picaso, un jour dans son atelir,
Albums jardin des peintres
2- بوقلمون را نخورید. مجموعه داستان های طنز- چاپ شده توسط انتشارات چرخ و فلک- برگرفته از مجله ژوبوکین- نوشته شده توسط فانی ژولی و کلود گوتمان
دفترچه خاطرات ماریون Marion_ le feuilleton
دفترچه خاطرات آنتوان Feuilleton_ Antoine Blancpain
Je bouquine _ fanny joly_ Claude Gutman
3- ترجمه حدود 20 مطلب از مجله های Je boquine , J’aime lire و چاپ انها در ضمیمه هفتگی همشهری برای نوجوان به نام “دوچرخه”
4- ترجمه چندین شماره از مجلات فرانسوی مخصوص کودکان به نام های:
پوم داپی- بیق پرس Pomme d’api_ Bayard presse
پوپی- بیق پرس Popi_ Bayard presse
5- ترجمه مقالات علمی نوجوانان و چاپ انها در مجله سروش نوجوانان و سلام بچه ها


مقالات چاپ شده در روزنامه ها و مجلات
Les articles imprimés dans les journaux et les revues en Iran
1- ترجمه مقاله ” پدران جوان چگونه فکر می کنند, چگونه عمل می کنند؟ ”
چاپ در مجله کودکان و مادران – منبع مجله والدین
1- Sondage_ (article)
Les jeunes pères, ce qu’ils pensent, ce qu’ils font.
La revue parents
2- ترجمه مقاله ” تعطیلات تابستان در کنار افراد فامیل ” منبع: مجله آبریکو (زرد آلو) انتشارات فلوروس چاپ فارسی در مجله کودکان و مادران
2- L’été en famille ? Abricot_ Fleurus presses
3- ترجمه مقاله ” جایگاه پدر و مادر در تکالیف مدرسه فرزندان ” منبع : مجله تاپ فامی- فلوروس پرس
3_ la place des parents à l’heure des devoirs
La revue Top famille_ Novembre 2006
4- ترجمه مقاله ” فرزندم نوک زبانی حرف می زند, چه کنم ؟ ” منبع مجله آبریکو- فلوروس – چاپ در روزنامه های تهران
4_ Mon enfant zozote, que faire ? Abricot- Fleurus presse
5- ترجمه مقاله ” او نمی خواهد سلام کند ” منبع آبریکو – فلوروس
5_ Il ne veut pas dire « bonjour » – abricot- Fleurus presse
6- ترجمه مقاله ” این درست نیست ” منبع آبریکو – فلوروس- چاپ در مجله کودکان و مادران
6_ C’est pas juste ! Abricot_ Fleurus presse
7- ترجمه مقاله “نت های کوچک شادی آور ” منبع آبریکو – فلوروس- چاپ در روزنامه همشهری
7_ Les petites notes joueuses. Abricot- Fleurus presse
8- ترجمه مقاله ” مامان فردا کی است؟ ” منبع آبریکو – فلوروس- چاپ در روزنامه همشهری
8_ Maman, c’est quand demain ? Abricot- Fleurus presse
9- ترجمه مقاله ” خانم معلم مهربان نیست ” منبع آبریکو – فلوروس- چاپ در روزنامه همشهری
9_ Elle n’est pas gentille, la maitresse. Abricot- Fleurus presse
10- ترجمه مقاله “هدیه گرفتن سخت است ” منبع آبریکو – فلوروس- چاپ در روزنامه همشهری
10_ Difficile de recevoir des cadeaux. Abricot- Fleurus presse
11- ترجمه مقاله ” مامان من می ترسم ” منبع آبریکو – فلوروس- چاپ در روزنامه همشهری
11_ Maman, j’ai peur ! Abricot- Fleurus presse
12- ترجمه مقاله ” اولین روز مدرسه ” منبع آبریکو – فلوروس- چاپ در روزنامه همشهری
12_ le premier jour…
13- ترجمه مقاله ” بهترین زمان برای آموزش شنا به کودکان” منبع آبریکو – فلوروس- چاپ در روزنامه همشهری
13_ le bon moment pour apprendre à nager
14- ترجمه مقاله ” نه یعنی نه ” منبع آبریکو – فلوروس- چاپ در مجله مشاوره خانواده
14_ Non, c’est non !
15- ترجمه مقاله ” موقعیت ناپدری در نزذ کودک ” در دست چاپ در مجله کودکان و مادران- منبع آبریکو – فلوروس
15_ Beau-père, quelle place tenir auprès de l’enfant_ Abricot- Fleurus presse
16- ترجمه مقاله ” مامان بچه چطور درست می شود ؟ ” فلوروس- مجله کودکان و مادران
16_ Dis maman, comment on fait les bébés ? Abricot- Fleurus presse
17- نگاهی به زندگی لئون تولستوی, در دو شماره در روزنامه های تهران
17_ Les grands écrivains, Léon Tolstoï
18- نگاهی به زندگی ویکتور هوگو- روزنامه های تهران
18_ Les grands écrivains, Victor Hugo
19- مقالات چاپ شده در صفحه ی گردشگری روزنامه ی همشهری ( منبع کتاب همشهری )
مسافرت به دیار ماندلا با خاطره ی ملاقات شیرهای زنده ( افریقای جنوبی)
سفر به سرزمین جومونگ
سفر به ژاپن, کشور آتشفشان ها, زلزله و باران های آلو
20- مقاله ” سیستم اطلاعات جغرافیایی یا GIS چیست؟ ” منبع ESTR france.fr
چاپ در روزنامه همشهری
21- همکاری با سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی- دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی- وزارت آموزش و پرورش

آموزشگاه زبان فرانسه