021-66084759- 09377940495
تهران-خیابان آزادی-خیابان حبیب الله-ضلع شمالی میدان حسن حسینی-کوچه صفری-پلاک4
institut.prive_francais@yahoo.com

شهریه دوره ها

بیست جلسه در دو ماه و نیم فقط صدوبیست  هزار تومان به صورت اقساط

 

آموزشگاه زبان فرانسه