021-66084759- 09377940495
تهران-خیابان آزادی-خیابان حبیب الله-ضلع شمالی میدان حسن حسینی-کوچه صفری-پلاک4
institut.prive_francais@yahoo.com

درباره ما

skmbt_c45016102316160

مدیر و موسس :شادی جمشیدی
مصاحبه خانم جمشیدی در مجله رشد اموزش ابتدایی سازمان پژوهش و برنامه ریزی اموزشی, وزارت اموزش وپرورش

آموزشگاه زبان فرانسه