021-66084759- 09377940495
تهران-خیابان آزادی-خیابان حبیب الله-ضلع شمالی میدان حسن حسینی-کوچه صفری-پلاک4
institut.prive_francais@yahoo.com

معرفی اساتید

skmbt_c65212110711440

سیده وانیا نظری نژاد

فوق لیسانس مترجمی زبان فرانسه از دانشگاه الزهرا

دارای مدرک اموزش زبان فرانسه از دانشگاه الزهرا

عضو انجمن علمی فرانسه دانشگاه الزهرا

تجربه تدریس کلیه کتاب های اموزشی

آموزشگاه زبان فرانسه